Cine suntem noi?

Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei - ARTEMIS este o organizaţie neguvernamentală, non-profit care desfăşoară activităţi specifice în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei domestice şi abuzului sexual.

 

Scurt istoric:

Programul Artemis a fost iniţiat de o echipă formată din psihologe şi psihiatre, psihoterapeute, membre în Societatea de Psihodramă “J.L.Moreno”, asociaţie profesională pentru formarea specialiştilor în psihoterapie individuală şi de grup.

În octombrie 2001, programul a dobândit personalitate juridică divizându-se de Societatea de Psihodramă “J.L.Moreno” şi devenind Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei-Artemis.

 

Filiala Baia Mare a Asociaţiei Femeilor Împotriva Violenţei - Artemis a dobândit personalitate juridică în anul 2003.

Din octombrie 1999, Artemis Baia Mare a funcţionat cu sprijin financiar, pe proiecte, din partea Uniunii Europene, a Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie, a Agenţiei Canadiene de Dezvoltare Internaţională.

Din februarie 2003, AFIV-ARTEMIS Baia Mare face parte din Coaliţia Naţională a Organizaţiilor  Neguvernamentale Implicate în Programe privind Violenţa Împotriva Femeilor.

Începând cu luna mai 2006, Consiliul Local Baia Mare prin Serviciul Public de Asistenţă Socială sprijină financiar A.F.I.V.-Artemis Baia Mare prin plata salariilor pentru 2 persoane.

 

Misiune:

Promovarea drepturilor femeilor şi copiilor, diminuarea vulnerabilităţii acestora faţă de situaţiile de abuz, precum şi creşterea capacităţii şi a încrederii în forţele proprii realizată prin informare, conştientizare şi posibilitatea exercitării drepturilor.

 

Obiective:

*      accesul femeilor şi copiilor victimizaţi prin violenţă fizică şi/sau sexuală la servicii specializate şi specifice de asistenţă prin oferirea de servicii de consiliere psihologică şi juridică;

*      prevenirea prin informare şi educare a fenomenului violenţei şi victimizării;

*      colaborare, sprijin reciproc şi schimb de informaţii cu specialişti din instituţii guvernamentale şi neguvernamentale;

*      sensibilizarea şi informarea opiniei publice şi a unor categorii de profesionişti cu privire la gravitatea şi consecinţele fenomenului violenţei;

*      mediatizarea problematicii violenţei domestice prin intermediul mass-media, prin acţiuni şi campanii anti-violenţă

*      reducerea toleranţei faţă de fenomenul violenţei în rândul comunităţii locale

 

Servicii:

*      Consiliere psihologică (individual şi/sau în grup) pentru femei şi copii, victime ale abuzului sexual şi violenţei domestice, precum şi pentru persoanele de încredere ale acestora

*      Informare, consiliere şi suport juridic pentru victime

*      Informare şi consiliere telefonică

 

Alte activităţi:

*      Activităţi de prevenire a violenţei domestice/ abuzului sexual în rândul copiilor şi tinerilor

*      Mediatizarea problemelor legate de violenţă şi abuz

*      Organizare de întâlniri, mese rotunde şi seminarii interdisciplinare

*      Formare de voluntari pentru activităţile centrului

*      Formare pentru specialişti (medici de familie, cadre didactice, asistenţi sociali, poliţişti, etc.)

 

Parteneri:

*      Inspectoratul de Poliţie al Judeţului  Maramureş

*      Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş

*      Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş

*      Consiliul Local Baia Mare

*      Serviciul Public de Asistenţă Socială Baia Mare

*      Spitalul Judeţean Baia Mare

*      Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”

*      Universitatea de Nord Baia Mare

*      Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Maramureş

*      Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş

*      Consiliul Judeţean Maramureş

*      Direcţia Sanitară  Judeţeană Maramureş

*      Direcţia Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei Maramureş

*      Organizaţii non-guvernamentale: Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (U.N.F.P.A.), O.I.M., Caritas, A.S.S.O.C. , Somaschi, Femina XXI; Crucea Roşie, H.H.C., precum şi O.N.G.-urile care fac parte din Coaliţia Naţională a Organizaţiilor Neguvernamentale Implicate în Programe privind Violenţa Împotriva Femeilor.