PROIECTE  DERULATE

 

 

*      1999- 2000: “Centrul de consiliere pentru fete si femei împotriva abuzului sexual” prin co-finanţare în cadrul Programului  PHARE-LIEN al Comunităţii Europene;

 

*      martie - mai 2001: “Prevenţia violenţei în licee”, program finanţat de Uniunea Europeană prin Programul  ACCES;

 

*      1 februarie - 31 octombrie 2002: “Implementarea şi îmbunătăţirea unei strategii de combatere a violenţei asupra femeilor”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Acces 1999;

 

*      1 martie - 30 noiembrie 2002: “Prevenţie şi intervenţie în cazurile de abuz sexual asupra copiilor”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Acces 1999;

 

*      din iulie 2003: ”Înfiinţarea şi punerea în funcţiune a Centrului de Prevenire, Monitorizare şi Combatere a Violenţei Domestice Baia Mare” proiect iniţiat în colaborare cu U.N.F.P.A. (U.S.A.) şi  în parteneriat cu instituţii guvernamentale locale (Consiliul Judeţean Maramureş, Primăria Municipiului Baia Mare, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Direcţia Generală Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Direcţia Sanitară Maramureş, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei);

 

*      1 septembrie 2004 - 30 septembrie 2005: “Întărirea capacităţii sectorului sanitar şi a comunităţii locale din Maramureş pentru prevenirea şi combaterea violenţei bazate pe gen”, proiect finanţat cu sprijinul U.N.F.P.A şi C.I.D.A.;

 

*      octombrie 2005 - noiembrie 2006: “Consolidarea şi extinderea bunelor practici de intervenţie şi prevenire a abuzului sexual asupra copiilor”, finanţat de Uniunea Europeană, Programul Consolidarea Societăţii Civile în România, Componenta ACCESS Social.

 

*      martie - noiembrie 2007: “COPIII SPUN „NU!” VIOLENŢEI“, co-finanţat de Ministerul Francez al Afacerilor Externe în cadrul Programului PROCOPIL- Componenta Proiecte inovatoare pentru copii şi tineri, coordonat în România de Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC).